Trang chủ

Cấp bậc tài khoản
 • 1.
  Thành viên Tổng nạp từ 0 đ
 • 2.
  Cộng tác viên Tổng nạp từ 1,000,000 đ
 • 3.
  Đại lý Tổng nạp từ 10,000,000 đ
Chú ý:

- Hệ thống sẽ tự động nâng cấp bậc sau 1 - 5 phút kể từ khi tài khoản đủ điều kiện.

- Mỗi cấp bậc sẽ có bảng giá riêng cho từng dịch vụ và nhiều ưu đãi đặc biệt khác.

Thông báo mới
  • Thêm server 944: tăng comment Tiktok Việt Nam.
  • Thêm server 945: tăng chia sẻ bài viết Facebook kèm nội dung, hashtag.

  07:07 12/07/2024

 • Mở lại dịch vụ tăng comment Facebook.

  VinaFabo duyệt comment thủ công, nếu nội dung comment vi phạm chính sách sẽ khoá tài khoản vĩnh viễn. Xin cảm ơn!

  11:23 03/07/2024

 • Tạm dừng dịch vụ comment Facebook!

  13:15 02/07/2024

 • VinaFabo tặng 10% giá trị tất cả các giao dịch nạp tiền vào hệ thống, thời gian khuyến mại từ 00:00:00 đến 23:59:59 ngày 01/07/2024.

  Lưu ý: chỉ áp dụng cho nạp tiền tự động đúng cú pháp qua ngân hàng và thẻ điện thoại. Chúc quý khách hàng tháng mới thành công hơn!

  21:22 30/06/2024

  • Thêm server 942: tăng view Tiktok
  • Thêm server 941: tăng mắt xem livestream Youtube
  • Thêm server 940:  tăng follow Facebook cá nhân
  • Thêm server 939:  tăng follow Tiktok quốc tế
  • Thêm server 938:  tăng commnent Instagram
  • Và nhiều server dịch vụ khác!

  10:44 23/06/2024

Đơn hàng mới
 • ...3555Server 531SL: 165 16 giây trước
 • ...u247Server 531SL: 165 16 giây trước
 • ...aanhServer 179SL: 100 19 giây trước
 • ...6886Server 179SL: 50 39 giây trước
 • ...ds97Server 696SL: 10 44 giây trước
 • ...HIENServer 870SL: 70 1 phút trước
 • ...u247Server 870SL: 70 1 phút trước
 • ...3555Server 696SL: 10 1 phút trước
 • ...u247Server 696SL: 10 1 phút trước
 • ...n123Server 823SL: 100 1 phút trước
 • ...an23Server 896SL: 500 1 phút trước
 • ...u247Server 896SL: 500 1 phút trước
 • ...5021Server 143SL: 100 1 phút trước
 • ...1993Server 840SL: 100 1 phút trước
 • ...5318Server 531SL: 50 2 phút trước
 • ...3555Server 531SL: 165 2 phút trước
 • ...u247Server 531SL: 165 2 phút trước
 • ...3886Server 760SL: 500 2 phút trước
 • ...988qServer 728SL: 5000 3 phút trước
 • ...3991Server 766SL: 167 3 phút trước
 • ...aanhServer 147SL: 100 3 phút trước
 • ...tkitServer 766SL: 250 3 phút trước
 • ...3555Server 696SL: 11 3 phút trước
 • ...u247Server 696SL: 11 3 phút trước
 • ...nhxxServer 760SL: 50 4 phút trước
 • ...ds97Server 696SL: 11 4 phút trước
 • ...3555Server 531SL: 83 4 phút trước
 • ...u247Server 531SL: 83 4 phút trước
 • ...0887Server 435SL: 100 4 phút trước
 • ...HIENServer 380SL: 1000 5 phút trước
 • ...u247Server 380SL: 1000 5 phút trước
 • ...3555Server 531SL: 145 5 phút trước
 • ...u247Server 531SL: 145 5 phút trước
 • ...988qServer 435SL: 50 6 phút trước
 • ...6034Server 237SL: 1000 6 phút trước
 • ...3555Server 696SL: 11 6 phút trước
 • ...u247Server 696SL: 11 6 phút trước
 • ...4503Server 900SL: 500 6 phút trước
 • ...6034Server 870SL: 100 6 phút trước
 • ...2800Server 942SL: 15000 6 phút trước
 • ...1412Server 667SL: 100 6 phút trước
 • ...u247Server 667SL: 100 6 phút trước
 • ...2800Server 823SL: 1000 7 phút trước
 • ...nhaiServer 531SL: 166 7 phút trước
 • ...u247Server 531SL: 166 7 phút trước
 • ...gYGBServer 774SL: 150 7 phút trước
 • ...2800Server 847SL: 200 7 phút trước
 • ...1412Server 806SL: 20 7 phút trước
 • ...u247Server 806SL: 20 7 phút trước
 • ...hungServer 696SL: 11 7 phút trước
Hỗ trợ
Chat Messenger
Kênh Youtube