Trang chủ

Cấp bậc tài khoản
 • 1.
  Thành viên Tổng nạp dưới 1,000,000 đ
 • 2.
  Cộng tác viên Tổng nạp từ 1,000,000 đ
 • 3.
  Đại lý Tổng nạp từ 10,000,000 đ
Chú ý:

- Hệ thống sẽ tự động nâng cấp bậc sau 1 - 5 phút kể từ khi tài khoản đủ điều kiện.

- Mỗi cấp bậc sẽ có bảng giá riêng cho từng dịch vụ và nhiều ưu đãi đặc biệt khác.

Thông báo mới
 • - Thêm sever 747: tăng mắt livestream Facebook

  11:21 22/09/2023

  • Thêm sever 746: tăng comment Instagram quốc tế
  • Thêm sever 745: tăng mắt livestream Facebook
  • Thêm sever 744, 743: tăng sub/follow Facebook
  • Thêm sever 742: tăng view reels Facebook
  • Thêm sever 741: tăng view video Facebook

  21:57 20/09/2023

  • Thêm sever 740: tăng member group Facebook
  • Thêm sever 739: tăng like Twitter
  • Thêm sever 737, 738: tăng mắt livestream Tiktok
  • Và một số dịch vụ khác

  18:04 14/09/2023

 • Để bảo mật thông tin và đảm bảo tốc độ hệ thống, VinaFabo sẽ xóa lịch sử đơn  hàng và giao dịch sau 30 ngày kể từ ngày tạo đơn:

  • Sau 30 ngày kể từ ngày tạo đơn (với đơn hàng không bảo hành)
  • Sau 30 ngày kể từ ngày hết hạn bảo hành (với đơn hàng có bảo hành)

  Quý khách có nhu cầu lưu lại lịch sử đơn hàng vui lòng tải dữ liệu về máy. Xin cảm ơn!

  10:03 09/09/2023

 • Mở lại kênh hỗ trợ qua page, quý khách liên hệ qua page để được hỗ trợ nhanh. Xin cảm ơn!

  15:06 03/09/2023

Đơn hàng mới
 • ...enpiServer 678SL: 500 20 giây trước
 • ...nh92Server 485SL: 1000 29 giây trước
 • ...nghiServer 531SL: 100 31 giây trước
 • ...2546Server 147SL: 50 57 giây trước
 • ...5891Server 720SL: 65 1 phút trước
 • ...5465Server 143SL: 100 1 phút trước
 • ...nh92Server 735SL: 1000 1 phút trước
 • ...2262Server 531SL: 100 1 phút trước
 • ...2262Server 531SL: 100 1 phút trước
 • ...hanhServer 735SL: 1000 1 phút trước
 • ...1993Server 720SL: 56 2 phút trước
 • ...cuteServer 720SL: 50 2 phút trước
 • ...5570Server 651SL: 150 2 phút trước
 • ...1993Server 720SL: 41 3 phút trước
 • ...elonServer 531SL: 100 3 phút trước
 • ...2546Server 720SL: 200 3 phút trước
 • ...1993Server 720SL: 30 4 phút trước
 • ...rinhServer 735SL: 1000 5 phút trước
 • ...arieServer 341SL: 277 5 phút trước
 • ...9203Server 652SL: 500 5 phút trước
 • ...1993Server 720SL: 89 5 phút trước
 • ...6395Server 590SL: 200 6 phút trước
 • ...rinhServer 651SL: 100 6 phút trước
 • ...2359Server 531SL: 100 7 phút trước
 • ...enpiServer 720SL: 100 7 phút trước
 • ...inhiServer 147SL: 100 8 phút trước
 • ...1772Server 147SL: 100 8 phút trước
 • ...5816Server 531SL: 100 8 phút trước
 • ...nh92Server 341SL: 1000 8 phút trước
 • ...arieServer 355SL: 9000 8 phút trước
 • ...5816Server 742SL: 1000 9 phút trước
 • ...1979Server 531SL: 100 11 phút trước
 • ...1979Server 720SL: 250 11 phút trước
 • ...hsonServer 147SL: 50 11 phút trước
 • ...2678Server 531SL: 50 11 phút trước
 • ...ennnServer 696SL: 10 12 phút trước
 • ...7372Server 341SL: 100 12 phút trước
 • ...a999Server 339SL: 240 13 phút trước
 • ...ennnServer 720SL: 300 13 phút trước
 • ...nh92Server 341SL: 100 13 phút trước
 • ...nh92Server 341SL: 100 14 phút trước
 • ...ennnServer 696SL: 10 14 phút trước
 • ...2973Server 720SL: 50 14 phút trước
 • ...hihiServer 650SL: 603 15 phút trước
 • ...5816Server 531SL: 100 15 phút trước
 • ...ennnServer 720SL: 500 15 phút trước
 • ...cuteServer 720SL: 50 16 phút trước
 • ...a999Server 237SL: 1285 16 phút trước
 • ...nhuyServer 744SL: 1800 17 phút trước
 • ...hungServer 720SL: 100 17 phút trước
Hỗ trợ
Chat Messenger
Kênh Youtube